Szkolenie „Skuteczny pracownik punktu konsultacyjnego” jest skierowane w pierwszym rzędzie do osób, które ze względu na wykształcenie i inne obwarowania formalne nie mają możliwości skorzystania z tego typu propozycji w innym systemie szkoleń. Pragniemy umożliwić nabycie kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem/zaświadczeniem w zakresie pierwszego kontaktu z osobami uzależnionymi i budowania u nich motywacji do leczenia tym, którzy takowych kwalifikacji nie posiadają. Szkolenie firmowane jest przez Chrześcijański Ośrodek dla Osób Uzależnionych w Broczynie i Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku pod kierownictwem mgr Jacka Sękiewicza. Prowadzi on szkolenia dla członków komisji ds. przeciwdziałania uzależnieniom.

Szkolenie będzie odbywać się w ośrodku dla osób uzależnionych w Łękini – zapewniamy pokoje 5-osobowe, osobno dla mężczyzn i osobno dla kobiet. Nie zapewniamy pokoi dla małżeństw. Szkolenie składa się z trzech zjazdów odbywających się w weekendy (piątek i sobota) – pierwszy zjazd odbędzie się w dniach 11.11 – 12.11. Koszt całego szkolenia (opłata za wszystkie 3 zjazdy) wynosi 550 zł.

Warunkiem uczestnictwa jest bezzwrotna przedpłata w wysokości 250 zł na poniższe konto, z tytułem przelewu: „SPPK + imię nazwisko”. Dane do przelewu:
14 1020 4708 0000 7602 0003 1740
CHRZEŚCIJAŃSKI OŚRODEK DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH „TEEN CHALLENGE” BROCZYNA
Broczyna 11, 77-203 Dretyń
Aby nie było wątpliwości co do przebiegu rejestracji prosimy również o przysłanie potwierdzenia przelewu w formie elektronicznej na adres: szkolenia@teenchallenge.pl

Aby zarejestrować się na szkolenie należy skorzystać z formularza po prawej stronie. W szkoleniu planowo ma wziąć udział 25 osób, jeżeli nie uda się zebrać takiej grupy szkolenie zostanie odwołane lub przesunięte, w tej sprawie będziemy informować na bieżąco. W przypadku większej ilości chętnych o rezerwacji decyduje kolejność zgłoszeń. W razie pytań można dzwonić pod numer 59 857 02 66 lub wysłać e-mail na adres szkolenia@teenchallenge.pl